Krediet met zwarte lijst


Na een beëindiging van de maandelijkse afbetalingen van het krediet bij uw bank, bevindt u zich in een schuldensituatie. In het geval waarin u niet langer uw leningen kan afbetalen, zal u geregistreerd worden door de Belgische Nationale Bank. Het zal voor u dus moeilijk worden om nog een nieuwe lening te verkrijgen. Er bestaan echter nog oplossingen om een krediet te verkrijgen, ondanks uw registratie en de gevolgen die deze registratie met zich kan meebrengen.

Wanneer wordt een persoon geregistreerd door de Nationale Bank?

Talrijke Belgen gaan een lening aan om consumptiegoederen of een auto te kunnen betalen of om hun onroerende goederen te kunnen renoveren. Maar het gebeurt dat deze leningen niet terugbetaald worden en dat u zich geregistreerd ziet door de Belgische Nationale Bank. Wanneer u uw maandelijkse afbetalingen van een lening bij uw bank doet en u twee maanden niet betaalt, zal uw bankier zich verplicht zien om dit aan de BNB te signaleren. Deze twee maandelijkse afbetalingen hoeven elkaar niet op te volgen, het volstaat dat u niet meer kan betalen gedurende een periode van twee maanden opdat de instelling uw registratie aanvraagt.

Voor de duidelijkheid, het gaat hier over een dossier dat beheerd wordt door de Belgische Nationale Bank, namelijk het CKP-bestand, dat de wanbetalingen van kredietnemers bij hun bankier registreert. Wanneer u zich in een situatie van een te hoge schuldenlast bevindt, bestaat er een grote kans dat u in dit bestand geregistreerd wordt. Zodoende wordt u door diezelfde situatie aanzien als een risicocliënt voor de bankinstellingen. Ondanks uw situatie, zal het nog steeds mogelijk zijn om een lening aan te vragen bij instellingen die kredietmogelijkheden aanbieden die het verbod, uitgevaardigd omwille van uw te hoge schuldenlast, kunnen omzeilen.

Krediet nodig? Doe uw aanvraag via onze website! Eén van onze aangesloten makelaars zal u contacteren om u één van de beste aanbiedingen op de markt te doen!

Ik doe mijn kredietaanvraag »

De gevolgen van de zwarte lijst

Wanneer u geregistreerd bent bij de Belgische Nationale Bank wordt het zeer moeilijk om tot een andere lening over te gaan, zolang u de situatie bij de kredietverlenende bank niet geregulariseerd heeft. Dit betekent dat u in geschil bent en dat de verlening van een krediet in uw voordeel moeilijk wordt.

Ten eerste verliest u het voordeel van een in de tijd gespreid betalingsplan. U bent dus verplicht om het totale kredietsaldo, met daarenboven de dossier- en inningskosten, terug te betalen. Hoe kan u nu het totale kredietsaldo terugbetalen wanneer u een te hoge schuldenlast heeft? In principe, zal het voor u onmogelijk zijn om de lening meteen aan uw bankier terug te betalen. U heeft wel de mogelijkheid om nieuwe voorwaarden tot terugbetaling en de termijnen hiervan te onderhandelen met uw bankier.

De bank beschikt over andere middelen die u misschien weinig orthodox acht, maar de bank is volgens de wet wel in haar recht om alle legale middelen te gebruiken om zich terug te laten betalen. Ze kan bijvoorbeeld een procedure instellen om beslag te leggen op uw loon, een gerechtsdeurwaarder contacteren om beslag te leggen op uw onroerende goederen. Zolang de terugbetaling niet uitgevoerd is, blijft u in geschil met uw bank en blijft u geregistreerd bij de Belgische Nationale Bank.

Wat zijn de oplossingen om een krediet te verkrijgen wanneer men geregistreerd is ?

U bent dus geregistreerd en onder bankverbod geplaatst. Nochtans heeft u een lening nodig voor het aanschaffen van een consumptiegoed of voor het renoveren van uw appartement. Maar gezien u geregistreerd bent bij de BNB, wordt het voor u heel moeilijk om nog een banklening te verkrijgen. Niettemin bestaan er oplossingen om aan deze financiële moeilijkheden te ontsnappen:

  • Deze situatie bij de BNB regulariseren is de eerste oplossing die men moet aannemen. Alleen moet u hiervoor het totale saldo van uw krediet aan uw bankier terug betalen. In de meeste gevallen duurt de registratie bij de BNB voor particulieren 5 jaar, maar u kunt hier eerder een einde aan stellen door uw lening te regulariseren.

  • Gespecialiseerde instellingen voor geregistreerde personen Indien u zich in de onmogelijkheid bevindt om uw financiële situatie te regulariseren, kan u niet langer een krediet verkrijgen bij een bank. Er bestaan echter oplossingen, zoals de financiële instellingen speciaal voor geregistreerde personen die geen eenvoudige toegang meer hebben tot een lening. Zij kunnen u voorstellen om uw krediet op te kopen en u meer beweegruimte verschaffen om het krediet nu aan hen terug te betalen. Na de opkoping van uw krediet kan de BNB u verwijderen uit het CKP-bestand.

  • Via een hypotheek Indien u beschikt over een appartement of een ander onroerend goed in goede staat, kunt u een hypothecair krediet aanvragen. Nadat uw dossier bij de bank overgedragen is, heeft u de mogelijkheid om een krediet te verkrijgen, ongeacht of u een bankverbod opgelegd gekregen heeft. In dit geval moet men de notariskosten en de kosten van de kredietakte voorzien.

Doe uw aanvraag bij onze aangesloten makelaars.

De procedure om een banklening te verkrijgen is lang en lastig, in zoverre dat ze vele Belgen, die nochtans krediet nodig hebben, ontmoedigt. Dit is te wijten aan het feit dat u geregistreerd bent door de BNB en dat u een bankverbod opgelegd werd. Contacteer onze aangesloten makelaars met wie we al talrijke dossiers voor een leningsaanvraag behandeld hebben.

Vanaf het moment van ontvangst van uw dossier, stellen we alles in het werk om uw zaak te behandelen in functie van uw situatie, door u één van onze gespecialiseerde makelaars voor te stellen. De makelaar die te uwer beschikking gesteld wordt, volgt uw dossier nauwkeurig op tot op het moment dat u een krediet bekomen hebt, ondanks uw te hoge schuldenlast. In de meeste gevallen van personen met een bankverbod die ons contacteren, vinden we op korte tijd een oplossing, namelijk tussen de 24 en 48 uur. Samen vinden we een oplossing op maat, aangepast aan uw moeilijke financiële situatie, zodat u van een krediet kunt genieten.

De personen onder bankverbod die geregistreerd zijn door de Belgische Nationale Bank ondergaan ongetwijfeld moeilijkheden om een krediet te verkrijgen. Maar het is mogelijk om deze moeilijkheden tegen te gaan door samen te werken met financiële instellingen die uw zaak individueel behandelen opdat u toch toegang kunt krijgen tot een krediet.

Krediet nodig? Doe uw aanvraag via onze website! Eén van onze aangesloten makelaars zal u contacteren om u één van de beste aanbiedingen op de markt te doen!

Ik doe mijn kredietaanvraag »