Krediet voor personen met een werkloosheidsvergoeding of zonder werk


Ongeacht in welk land u verblijft, het is altijd moeilijk om een lening te verkrijgen wanneer u werkloos bent. Een dossier opstellen voor de aanvraag van een krediet is in België erg moeilijk voor personen die werkloos zijn. Zelfs eenvoudige consumptiekredieten blijken moeilijk te verkrijgen. Hoe kan men in België dus een krediet verkrijgen wanneer men werkloos is?

Kan men een krediet verkrijgen wanneer men werkloos is?

Wanneer de nood tot een krediet zich stelt, is het mogelijk dit krediet bij uw bank te verkrijgen indien u over een inbreng beschikt van 10% van het bedrag dat u wenst te lenen. Maar u bent werkloos en u beschikt niet over deze inbreng. Wat te doen? Het is nog steeds mogelijk om van een krediet te genieten indien u aan bepaalde voorwaarden voldoet die vereist worden door de bankinstellingen. Een andere moeilijkheid die de terughoudendheid van de banken om een lening te verstrekken aan werklozen verklaart, is de wet die de werkloze beschermt in het geval dat deze de maandelijkse betalingen niet uitvoert. Het is immers niet mogelijk om een procedure op te starten om beslag te leggen op de werkloosheidsvergoeding van een werkloze. Een bank moet dus kunnen inspelen op een zekere bewegingsvrijheid om in het bezit te komen van de onbetaalde lening die aan de werkloze verleend werd. Ongeacht deze Belgische wetgeving bestaan er enkele voorwaarden die een werkloze moet vervullen opdat hij toegang kan krijgen tot een lening.

Krediet nodig? Doe uw aanvraag via onze website! Eén van onze aangesloten makelaars zal u contacteren om u één van de beste aanbiedingen op de markt te doen!

Ik doe mijn kredietaanvraag »

De voorwaarden om een lening te verkrijgen

Een lening verkrijgen in de hoedanigheid van werkloze is zeker moeilijk in België. Er bestaan niettemin bepaalde voorwaarden die het mogelijk maken om toch een lening te verkrijgen:

  • Een lening verkrijgen met een bankgarantie Dit betekent dat u over een borg of een garant moet beschikken om aanspraak te kunnen maken op een lening. Dit betekent dat u vergezeld moet zijn van een mede-ondertekenaar of een mede-kredietnemer die samen met u de lening zal aangaan. Het is duidelijk dat uw mede-kredietnemer niet insolvent mag zijn bij een bank of niet geregistreerd mag zijn door de Belgische Nationale Bank.
  • Het hypothecair krediet Indien u eigenaar bent van een onroerend goed zal het voor u mogelijk zijn om een lening te verkrijgen bij een financiële instelling. Door uw appartement, uw huis of een terrein onder hypotheek te plaatsen, geeft u een garantie aan uw bank, die hierdoor minder terughoudend zal zijn om u een lening toe te kennen, zelfs wanneer u werkloos bent.
  • Een starterskrediet voor werklozen Het gaat hier over een lening die toegekend wordt aan werklozen die een onderneming willen oprichten of een activiteit willen opstarten die inkomsten zal opbrengen. Deze is eveneens onderworpen aan bepaalde voorwaarden: de aanvrager moet minstens drie maanden als werkloze ingeschreven zijn, hij moet het voornemen hebben om zelfstandige in hoofdberoep te worden, uw project moet goedgekeurd worden door het Participatiefonds, dat uw geschiktheid om te slagen in uw project zal beoordelen. Als gevolg van deze goedkeuring kunt u genieten van een starterskrediet dat kan oplopen tot een waarde van 30000 euro aan een vast percentage van 4%. Zeer weinig bankinstellingen kunnen een beter voorstel doen!

Hoe kunt u uw kredietaanvraag in de hoedanigheid van werkloze goed voorbereiden?

Wanneer een leningsaanvraag door een actief persoon nauwkeurig voorbereid moet worden, moet deze door een werkloze nog zorgvuldiger gedaan worden. Het is niet moeilijk om een dossier samen te stellen zoals vereist door de bankinstellingen. Maar wanneer u onder druk staat om een lening te verkrijgen, is het goed mogelijk dat u bij de samenstelling van het dossier enkele fouten begaat die fataal kunnen zijn. Daarenboven vereist de voorbereiding van een kredietaanvraag dat u zorgvuldig te werk gaat. U heeft dus de keuze tussen een makelaar of direct uw bankier opzoeken. Voor de voorbereiding van een dossier van een starterskrediet moet uw project voldoende zijn en het Participatiefonds, die het als enige moet goedkeuren, overtuigen. Hiervoor moet u over de vereiste competenties beschikken in het activiteitsdomein waarin u wenst te ondernemen. Aarzel niet om samen te werken met een deskundige om samen het project van de creatie van een onderneming op te zetten.

Wie kiezen: een makelaar of uw bank?

Bij het opstellen van uw dossier voor een leningsaanvraag bij uw bank is uw belangrijkste zorg het slagen in het opstellen van dit dossier. U moet er ook aan denken om de beste debetrente te onderhandelen. Bij de bankier moet u zelf het dossier opstellen en de vereiste stappen ondernemen om een lening te bekomen. De geringste fout kan leiden tot de nietigverklaring van uw dossier. Gezien ze duizenden dossiers moeten behandelen, nemen bepaalde banken niet genoeg hun tijd om u te helpen bij het opstellen van uw dossier. Bij een makelaar heeft u de zekerheid dat u persoonlijk opgevolgd zult worden. De makelaar speelt de rol van tussenpersoon bij uw bank. Dit betekent dat alle stappen die door de makelaar ondernomen worden zorgvuldig de vereisten van de bankinstelling waarbij u uw leningsaanvraag voor een werkloze ingediend heeft, zullen respecteren. De behandeling en de opmaak van het dossier worden uitgevoerd door de makelaar. U hoeft zich slechts naar de bank te begeven om de akte te ondertekenen en om de lening te verkrijgen.

Wat zijn de vereiste documenten voor het verkrijgen van een lening voor werklozen?

De door de bank vereiste documenten zijn even belangrijk als deze voor actieve personen. De banken hebben zelfs de neiging om het dossier van een werkloze met verhoogde aandacht te onderzoeken. U moet een geheel van documenten aanbrengen die uw identiteit en uw financiële situatie bewijzen en eventueel aantonen dat u daadwerkelijk werkloos bent. De aan te brengen documenten zijn:

  • Een identiteitsbewijs
  • Een bewijs van domiciliëring (factuur voor elektriciteit, gas, water,...)
  • Uw laatste belastingsaanslag
  • De rekeninguittreksels van de laatste drie maanden
  • De documenten die bewijzen dat u werkloos bent

We hebben hier enkel de belangrijkste documenten opgesomd voor de samenstelling van een dossier van een werkloze die een lening wenst te verkrijgen bij een bank.

Hoe kunt u de verschillende aanbiedingen vergelijken?

Het is niet omdat u werkloos bent dat u de verschillende aanbiedingen voor leningen bij de banken niet zult vergelijken:

  • Vergelijk de effectieve rente. Vele mensen maken de fout om enkel de nominale rente te bekijken, terwijl de effectieve rente zowel de nominale rente alsook de bijkomende kosten omvat, zoals bv. verzekering, dossierkosten, boete voor vervroegde terugbetaling, ...
  • Analyseer zorgvuldig het aanbod en het type van lening dat u wenst te verkrijgen. Verleen aandacht aan de terugbetalingsvoorwaarden, de wijze van indexatie...

Indien u zich wilt beschermen tegen getreuzel en lange en vervelende stappen bij de opmaak van uw dossier, doe dan beroep om onze aangesloten makelaars. U zult antwoord krijgen in minder dan 24 uur en we bieden een persoonlijke opvolging tot op het moment dat u uw lening voor werklozen verkrijgt.

Krediet nodig? Doe uw aanvraag via onze website! Eén van onze aangesloten makelaars zal u contacteren om u één van de beste aanbiedingen op de markt te doen!

Ik doe mijn kredietaanvraag »